Vad handledning inte är

  • terapi
  • personalgruppsjobb
  • undervisning
  • konsultation
  • expertrådgivning
  • organisationskonsult

Har du önskemål om undervisning eller konsultation är jag även öppen för den typen av uppdrag.Forsar