Kontinuerlig utvärdering

Handledningen utvärderas kontinuerligt i dialog mellan er i gruppen och mig som handledare. Handledningen skall vara transparent och fylla en tydlig funktion för deltagarna – annars är det något som inte stämmer.