Hur går handledning till

Grupphandledning är en grupprocess där alla kommer till tals och alla förväntas delta aktivt då någon drar ett ärende eller en frågeställning. Inledningsvis brukar det vara bra att göra en runda just för att alla skall få komma till tals och för att undersöka vilka saker som skall tas upp. Efter det görs en dagordning. Om många vill ta upp olika frågeställningar får man kanske hjälpas åt att omprioritera.

Olika handledningsmetoder

rundor

dialog

reflekterande team

bildmaterial

rollspel

rollbyte