Handledning som kreativt verktyg

Det finns paralleller mellan handledning och konstnärligt skapande. Kanske har jag extra nära till hands att se det, då jag själv ägnar mig åt konst en hel del (se vidare här).

Min erfarenhet är att om vi kan komma bortom duktighet och prestationskrav i återkommande grupphandledning och istället tillsammans skapa ett tillåtande klimat, kan lust och kreativitet i arbetet frigöras.

Viktigt är till exempel att från början slå fast att handledning inte är ett beslutsforum utan syftar till att vidga synfältet och utöka handlingsutrymmet – åtminstone tankemässigt där och då.

Med detta sagt ska även framhållas att jag som handledare självfallet utgår ifrån de givna ramar och lagar som finns uppställda i den aktuella verksamheten. Hänsyn till och respekt för rättssäkerheten i en myndighet som till exempel socialtjänsten är naturligtvis en viktig sida av upprätthållandet av etiken i arbetet.

De här orden skickade Helena Malmgård, (min tidigare chef , numera handledare på “Samtal som cirklar”) med mig:

“Britta reflekterar ständigt utifrån sina gedigna kunskaper om psykosocialt arbete och sin goda etik. Britta besitter också stort mod och kreativitet, vilket öppnar upp för nya möjligheter i alla sammanhang!”

/ Helena Isberg Malmgård, fd. kollega och chef