Om mig. Utbildning/erfarenhet/synsätt

BRITTApassDet finns en stor tilltro hos mig till människors inneboende kreativitet och förmåga till förändring. Intresset för salutogen handledning väcktes i min egen handledning hos Ulf Hagström och Eva Redemo. Det är också hos dem som jag så småningom utbildade mig till grupphandledare för yrkesverksamma 2011-2012, samt inom handledning särskilt riktad gentemot uppdragstagare såsom familjehem/kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

  • Huvudsakligen har jag sedan början av 90-talet arbetat med barn och ungdomar och deras familjer och nätverk inom socialtjänsten, såväl med utredningar som med uppföljning av insatser. Sedan 2008 har jag varit verksam  inom familjehemsvård. Tidvis har jag arbetat som ställföreträdande chef.
  • Jag varvar konsultuppdrag inom socialtjänsten med handledaruppdrag av olika slag.
  •  Handledaruppdragen varierar: familjehemsvård inom socialtjänst och privata vårdgivare inom familjehemsvård, enheter på socialtjänsten med inriktning barn/ungdom/familj, uppdragstagare i grupp eller individuellt såsom familjehemsföräldrar, kontaktpersoner. Krisjourer inom fältet kvinnofrid/relationsvåld. (Referenser finns) Välkomna med er förfrågan!
  • Jag är socionom och har en rad vidareutbildningar såsom  salutogen/systemisk handledning, familjeterapi, lösningsorienterade arbetssätt samt Basutbildning i psykoterapi vid KI (steg 1) med såväl KBT-inrikting som psykodynamisk inriktning. Jag är väl förtrogen med den lagstiftning (SoL, LVU mm) och de olika arbetssätt som ofta förekommer inom socialtjänsten såsom BBIC, Signs of safety mm. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med flyktingbarn/ungdomar (och deras familjehem) tack vare att jag länge arbetat i sk mångkulturella delar av Stockholm med omnejd.

Jag har anlitats som föreläsare på socionomprogrammen i Uppsala och i Stockholm utifrån min mångåriga erfarenhet i socialtjänsten, och föreläser återkommande för blivande volontärer inom BRÅ i Stockholm.