Salutogen handledning

Söker du och dina arbetskamrater handledning som kan stimulera kreativitet och lust i arbetet? Som handledare erbjuder jag ett forum för reflektion med högt i tak.

Om du istället är intresserad av min konstnärliga verksamhet hittar du den här.

Varför grupphandledning? – Här får du veta mer om syftet med handledning.

Handledning som kreativt verktyg – Här beskriver jag mina tankar om handledning. Handledning skall fungera stärkande för arbetsgruppen, både på individuell- och på gruppnivå. Här hittar du även lösningsorienterat synsätt.

Om mig – här kan du läsa mer om vem jag är.

Hur går handledning till?  – Här berättar jag lite om hur handledningen går till och ger exempel på olika handledningsmetoder jag använder mig av. Här kan du även läsa mer om utvärdering och om handledningskontraktet som upprättas mellan mig och handledningsgruppen.